Sergei Mihhailovitš Barussenko
Price 9.00
Eduard Alt, Eduard Jakoobi
Price 10.00
Grogori Nepotšatõhh
Price 5.00
Eesti NSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituut
Heino Pedusaar
Price 8.00
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
Price 6.00
Vladimir Starostin
Price 6.00
Harri Veide
Price 7.00
Robert Kinasošvili
Price 7.00