Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940-1953

The picture is illustrative!

12.00€

Eesti rahva inimohvrid Nõukogude ja Saksa okupatsioonide ajal 1940-1953

Tartu : Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 1997
Softback, in good condition

Ajalugu | Autori pühendusega... | II MS, vabadussõda, militaar... | Varia

29 lk. ; sisaldab bibliograafiat ja registrit ; Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon

Kahe omavahel sõdiva suurriigi poolt okupeeritud Eestile tekitati ränki kaotusi, kuid seni pole õigesti hinnatud kummagi võõrvõimu osa toime pandud kuritegudes.
Käesolevas ülevaates toodud faktid näitavad, et kommunistliku režiimi ohvreid on olnud Eestis umbes kümme korda enam kui natsliku terrori ajal. Tekitatud majanduskahjude osas kipub vaekauss samuti tugevasti Idast tulnud agressori poolele kalduma. Viiekümne aasta jooksul üle kogu maailma levitatud nõukogude propaganda on aga suutnud väga paljudele sisendada pigem vastupidist arvamust. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigis on seni tehtud väga vähe kommunistliku režiimi valede kummutamiseks, tõeliste süüdlaste selgitamiseks ja nende kuritegude hukkamõistmiseks.