Jaotusfunktsioonid ja mõõtemääramatused : loengukonspekt. I vihik
8.00€

Jaotusfunktsioonid ja mõõtemääramatused : loengukonspekt. I vihik

Tartu : Tartu Ülikoo, 2004
Pehmes köites, heas korras

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

62 lk. : ill.

Loengukonspekt JAOTUSFUNKTSIOONID JA MÕÕTEMÄÄRAMATUSED on mõeldud
kasutamiseks eeskätt füüsika-keemiateaduskonna esimese kursuse üliõpilastele, kes läbivad
füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuseõppe kavu. Käesolev kursus eelneb Füüsikaliste
mõõtmiste aluste kursusele ja on selle eeldusaineks .
Kursuse JAOTUSFUNKTSIOONID JA MÕÕTEMÄÄRAMATUSED sisuks on tutvumine tõenäosusteooria ja
matemaatilise statistika alustega mahus, mis on minimaalselt tarvilik selleks, et mõista looduses
ja ühiskonnas aset leidvaid juhuslikke nähtusi ja protsesse, õppida neid täppisteaduslike
meetoditega analüüsima ning välja selgitama neis peituvaid seaduspärasusi. See on kursuse
esimene, laiem ülesanne ja eesmärk. Teine, kitsam rakenduseesmärk on tutvumine füüsikaliste
mõõtmiste alustega. Mõõtmisoskus on vajalik teadusuuringutes, tehnilises tegevuses, meditsiinis,
majanduses, spordis, koduses majapidamises. Mõõtmisoskus kuulub mistahes tehnoloogilise
eriala alustesse. Keskse tähtsusega igasugustel mõõtmistel, füüsikalistel mõõtmistel sealhulgas,
on mõõtmistulemuste statistiline töötlus ja mõtestamine tõenäosuslikes kategooriates. Suure osa
füüsikaliste mõõtmiste alustest moodustabki mõõtmistulemuste töötlemine. Kokkuvõtvalt, kui
kursuse esimene pool on sissejuhatus tõenäosusteooriasse ja matemaatilisse statistikasse, siis
teine pool tegeleb omandatud matemaatilise aparaadi rakendamisega füüsikalistel mõõtmistel.