Rühmateooria füüsikutele. 1.

Rühmateooria füüsikutele. 1.

Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1972
Pehmes köites, heas korras

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

188 lk. : ill. ; 20 cm

Käesolev konspekt on mõeldud õppevahendiks füüsikaosakonna üliõpilastele. Arvestades rühmateooria ja eriti selle rakenduste kiiret kasvu viimastel aastakümnetel, on füüsikutel tarvis tunda mitte ainult konkreetsete rühmade omadusi, vaid küllalt põhjalikult ka rühmateooria üldmõisteid.
Öeldu kehti eriti esitusteooria kohta. Selletõttu ongi kaks esimest peatükki pühendatud üldmõistetele, kuna füüsikas olulisi konkreetseid rühmi vaadeldakse ainult III peatükis. Materjali suure mahu tõttu osutus otstarbekaks anda ülevaade pidevatest rühmadest ( ja ka mõningatest üldmõistetest, nagu rühmaalgebrad ) konspekti II osas. Esitatu omandamise hõlbustamiseks on lisatud valik harjutusülesandeid.