Hargla murraku konsonantism
15.00€

Hargla murraku konsonantism

Tallinn : Eesti TA Eesti Keele Instituut, 1994
Pehmes köites, heas korras

Folkloor | Folkloor, etnoloogia | Kirjandusteadus, lingvistika, eesti keel...

161 lk. : ill. ; 28 cm. ; toimetanud Karl Murusalu

Käesolev ülevaade kirjeldab Võru murde läänerühma kuuluvat Hargla murrakut ning hõlmab koostaja väitekirja «Häälikulooline ülevaade Hargla murrakust. Konsonantism». Arusaadavalt on ajavahemikus 1959-92 keeleteadus edasi arenenud ning muutunud keeleajaloolised tõekspidamised. Tänapäeva seisukohast on väitekirja väärtuslikumaks osaks jäänud just selle murdeainestik, aastail 1945-1955 töö koostaja poolt kogutud Hargla keelenäited. Siis oli võimalik kuulda veel vanapärast süsteemikindlat murdekeelt, mis on tänaseks taandunud. Põhiliselt seda «vanavõrulikku» keelepruuki praegune väljaanne esitabki. Keeleteoreetilisi arutlusi on jäänud antud publikatsiooni vaid sedavõrd, kuipalju need murde mõistmisele kaasa aitavad. On ju käesolev trükis esimene ühe lõunaeesti murraku ülevaade üldse.