1.55€

Meisterdame looduslikust materjalist

Tallinn : Valgus, 1981
Pehmes köites, rahuldavas korras

Käsitöö | Lasteraamatud, Aabitsad.. | Värvimine, meisterdamine

16 lk. : ill. ; 26 cm ; illustreerinud T. Reinsalu. Sisaldab bibliograafiat

Looduslik materjal võimaldab luua arvukalt kõige erinevamates tehnikates töid. Lähtudes looduse vormide unikaalsusest võib õpetada lapsi vaatlema, analüüsima ja austama loodust, kujundada neis töö- ning kodumaa-armastust. Raamatu arvukad illustratsioonid esitavad näiteid õpilaste töödest; tutvustatakse tööks vajalikke materjale, tööriistu ja -vahendeid, antakse metoodilisi juhtnööre. Raamatu piltidel esitatud tööd on lastele eeskujuks ja fantaasia suunamiseks. Tekst annab juhiseid lasteaia kasvatajatele, algklasside õpetajatele ning oma lapsi meisterdama innustavatele lastevanematele.