25.00€

Pilguheit õigeusku

Tallinn : Tallinna Püha Platoni Õigeusu Teoloogia Seminar, 2011
Kõvas köites, heas korras

Religioon... | Vene-õigeusk

Võtmesõnad: õigeusu kirik

Sari "Ajalugu ja teoloogia"

Ajalugu ja teoloogia, 1736-6720 ; nr. 3

240 lk. ; 21 cm ; [prantsuse keelest tõlkinud: Margus Ott, Tiina Niitvägi-Hellamaa, Triinu Tamm ; sarja peatoimetaja Grigorios D. Papathomas, toimetajad: Madis Kolk, Mattias Palli ; sarja kujundus: Inga Heamägi] ; Tallinna Püha Platoni Õigeusu Teoloogia Seminar.Bibliograafia joonealustes märkustes, lk. 155-156 ja lk. 236-240

Sisaldab ka: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku lühiajalugu / Mattias Palli

Varasemate põlvkondade konservatiivne ja traditsioone järgiv kogemus ei aita meie päevil enam käivitada noortes, üdini tänapäeva lääne kultuuri lõimunud õigeusulistes vaimse uuenemise protsessi, mis peab võrsuma nende «kultuurikoosluse» šokist. Erinevalt eelkäijatest kerkib meie süümes nüüd esile põhjapanev kiriklik valik: kas elada edasi passiivselt suletuna käesolevas olukorras, mis on ennast aja jooksul tõestanud, kuid ähvardab pikas perspektiivis kaotada tõekuulutamise jõu, või «desorientaliseerida» ajaloolist õigeusku, sest kuidas muidu suudaksime olla ühtaegu truud minevikupärimusele ja vastata olevikule; kuidas me saaksime end mitte avada vältimatule ajaloolisele protsessile, mis toimub lääne ühiskonnas?
Stefanus
Tallinna ja kogu Eesti metropoliit