Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile. 1. osa
5.00€

Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile. 1. osa

Tallinn : Koolibri, 1999
Spiraalköide, heas korras

Füüsika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

Võtmesõnad: füüsika, kooliõpikud

79, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 28 cm

Sisu:

Näidisülesanne- Õhurõhk
Keha koordinaat
Liikumisgraafik
Kiiruse graafik
Kiirus, keskmine kiirus
Vaba langemine, vertikaalselt visatud keha liikumine
Liikumine raskusjõu mõjul
Dünamomeeter. Keha kaal
Hõõrdumisega liikumine
Liikumine horisontaalsel pinnal
Liikumine kaldpinnal
Seotud kehade liikumine
Keha tasakaal
Pöörlemisteljega keha tasakaal
Jõud ja impulss
Impulsi jäävuse seadus
Jäävusseadused
Ühtlane ringliikumine
Impulsimoment
Vedrupendel
Matemaatiline pendel
Laine
Rõhk vedelikus. Üleslükkejõud
Soojusliku tasakaalu võrrand
Agregaatolekute muutumine
Gaas. Ainehulk
Tahke keha
Gaasi rõhk
Gaasi olekuvõrrand
Gaasi makro-ja mikroparameetrid
Isotermiline protsess
Isobaariline protsess
Isohooriline protsess
Ringprotsess
Termodünaamika 1. seadus
Adiabaatiline protsess
Soojusmasin
Õhurõhk. Õhuniiskus
Pindpinevus. Kapillaarsus