Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi III
3.55€

Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi III

Tartu Riiklik Ülikool, 1975
Pehmes köites, heas korras

Ajalugu | Eesti | Koolid, ülikoolid... | Pedagoogika,haridus...

lk.198 , 143 × 213 mm, toimetanud: T. Ilomets, kujundaja: K. Põllu

Kogumiku kolmas osa on pühendatud arstiteaduste õpetamisele Tartu ülikoolis.

Sisukord:
Martin Heinrich Rathke
A. W. Volkmanni uurimus 1838. aastast uitnärvi toime kohta konna südame tegevusele
Aleksander Schmidt Tartu ülikooli füsioloogia kateedri juhatajana aastail 1869-1894
Professor Alfred Fleisch Tartu ülikooli füsioloogiainstituudi juhatajana
Tartu ülikooli tähtsus eksperimentaalfarmakoloogia arengus möödunud sajandil
Tartu ülikooli teadlaste panus toksikoloogia arengusse XIX sajandil ja XX sajandi algul
Tartu ülikooli kasvandik ja professor Ernst Masing
XIX sajandil Tartu ülikoolis stomatoloogia alal töötanud teadlasi
Professor V. Hiie elu ja tegevus
Tartu ülikooli arstiteaduskonna kroonistipendiaatide instituut (asutatud aastal 1819)
Nakkushaiguste ja nende põhjuste käsitlus Tartu ülikooli juures valminud töödes (XIX sajandi esimene pool)
Organiseeritud arstkonna ajaloost Tartus
Professor B. Körberi tegevus hügieeni alal Tartu ülikoolis
Tartu ülikooli kasvandik V. I. Deševoi - nõukogude tervishoiu organiseerijaid
A. Rammuli tegevus Tartu ülikooli tervishoiuinstituudis
Tervishoiumuuseumi tähtsus hügieeni õpetamisel ja sanitaarharidustöös kodanlikus Eestis
Farmatseutide ettevalmistamisest Tartu ülikoolis enne 1917. aastat
Stomatoloogia õpetamisest Tartu Riiklikus Ülikoolis
Füsioloogia õpetamisest kõrgemas koolis möödunud sajandil