Õhtumaa mõtte loojad
15.00€

Õhtumaa mõtte loojad

Tallinn : Logos, 2002
Kõvas köites, heas korras

Filosoofia... | Religioon...

Võtmesõnad: kultuuriajalugu

288 lk. : ill. ; 22 cm; [tõlkinud Aldo Randmaa]
Bibliograafia lk. 287-288

Kultuurilooline leksikon, mis annab hea sissejuhatuse viimase 2000 aasta jooksul lääne kultuuri ja maailmapilti vorminud mõtlejate ning kirjameeste eludessse ja ideedesse. Raamat käsitleb 100 olulist mõtlejat ning religiooniloolisi arenguid Augustinusest Aquino Thomaseni, kirikuisadest karismaatilise liikumiseni, sealhulgas usutunnistuse loomist, skismasid, vastuolusid ning teoloogia ja õpetuse kujunemist. Teos asetab erinevad filosoofia, teoloogia ja ajaloo perioodid perspektiivi ning koos paljude tsitaatide ja tekstinäidetega aitab mõista olulisemaid pöördepunkte Õhtumaa mõtlemise loos. "Õhtumaa mõtlejad" on oluliseks abimaterjaliks lisaks teoloogia- ja filosoofiahuvilistele ka kultuuriloo õpetamisel koolides ja ülikoolides.