Eesti NSV I vabariikliku võõrkeeleõpetajate konverentsi ettekanded

Pilt on illustratiivne!

2.66€

Eesti NSV I vabariikliku võõrkeeleõpetajate konverentsi ettekanded

Tartu : Tartu Riiklik Ülikool, 1963
Pehmes köites, heas korras

Pedagoogika,haridus...

Tutvustus

Esikaanel sissekirjutus ; 248 lk. ; 20 cm. ; Eesti NSV Ministrite Nõukogu Kõrgema ja Keskerihariduse Komitee, Eesti NSV Haridusministeerium, Tartu Riiklik Ülikool

Valik sisukorrast:
Võõrkeelte õpetamise olukorrast ja ülesannetest vabariigi üldhariduslikes koolides NLKP XXII kongressi otsuste valgusel / H. Reinop
Tänapäeva keeleteadus ja võõrkeelte õpetamine / O. Mutt
Õpilase iseseisvast tööst võõrkeelte õppimisel / F. Kibbermann
Ülevaade foneemi teooria arengust / P. Vaarask
Võõrkeelte õpetamise psühholoogilised alused / E. Jaanvärk
Võõrkeele õpetamisest algklassides ja koolides, kus mõningaid aineid õpetatakse võõrkeeles / L. Vahtra
Mõningaist näitlikustamise võtetest võõrkeele tundides / H. Liiv
Võõrkeelte õpetamise näitlike vahendite valmistamisest / O. Haas
Klassivälisest tööst võõrkeeles / L. Kiho
Ülevaade Moskvas toimunud rahvusvahelisest võõrkeelte õpetamise seminarist / K. Kann