Matemaatika tehnikumidele

Pilt on illustratiivne!

6.55€

Matemaatika tehnikumidele

Tallinn : Valgus, 1966
Kõvas köites, rahuldavas korras

Matemaatika | Matemaatika, füüsika, keemia, joonestamine

Tutvustus

692 lk. : ill. ; 22 cm. ; tõlkinud T. Reima, E. Reiman, V. Luigelaht, K. Kallaste ; kaane kujundanud J. Palm

I osa. Algebra ja lihtsamad funktsioonid
Ligikaudne arvutus
Logaritmiline arvutuslükati
Esimese astme võrrandid ja võrratused
Reaalarvud
Ratsionaalarvulise astendajaga aste. Astmefunktsioon
Vektorid
Kompleksarvud
Ruutvõrrandid ja ruutvõrranditeks taanduvad võrrandid
Mistahes suurusega nurga trigonomeetrilised funktsioonid
Liitmisvalemid ja järeldused nendest
Progressioonid
Eksponent- ja logaritmfunktsioon
Trigonomeetriliste avaldiste teisendamine logaritmitavaiks
Trigonomeetrilised võrrandid
Ühendid ja Newtoni binoomivalem
II osa. Geomeetria
Planimeetria
Geomeetrilised teisendused
Kolmnurkade lahendamine
Stereomeetria
Sirged ja tasapinnad ruumis
Hulktahukad. Pindalade arvutamine
Ümarkehad. Ümarkehade pindalade arvutamine
Hulktahukate ja ümarkehade ruumalade arvutamine
Kera
Geomeetria ülesannete lahendamine trigonomeetriliste funktsioonide kasutamisega