Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Liivimaal (Lõuna-Eesti) III

Pilt on illustratiivne!

18.56€

Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Liivimaal (Lõuna-Eesti) III

Tallinn : Logos, 2002
Pehmes köites, heas korras

Ajalugu | Eesti kodulugu | Religioon...

Tutvustus

288 lk. : ill. ; 21 cm. ; sisaldab bibliograafiat ja registrit ; kokkuvõte saksa ja soome keeles

Sisukord
Saateks
1. Sissejuhatus
2. Vennastekoguduse sünd Lõuna-Eestis
2.1. Ärkamised Urvastes
2.2. Vennastekoguduse asutamine Urvastesse
2.3. Töö jätkamine Urvaste vennastekoguduses kuni riigi- ja kirikuvõimu opositsioonini
3. Juurdluskomisjon Urvastes
3.1. Köster-koolmeister Adam Koljo ülekuulamine
3.2. Urvaste eesti kiriku eestseisjate ülekuulamine
3.3. Urvaste vennastekoguduste töötegijate ülekuulamine
3.4. Herrnhutlase Matthias Friedrich Hasse ülekuulmine
3.5. Õpetaja Johann Christian Quandti ülekuulamine Antsla pastoraadis 12.02.1743
3.6. Herrnhutlase Johann Heinrich Rudolphi ülekuulamine
3.7. Komisjoni töö lõpetamine
4. Vendade töö Urvastes pärast juurdluskomisjoni lahkumist
4.1. Quandti kiri Tema Keiserlikule Majesteedile Jelizaveta Petrovnale
4.2. Matthias Friedrich Hasse ülevaade vennastekoguduse tööst Urvastes 1746
4.3. Joh. H. Rudolphi ülevaade Urvaste vennastekoguduse tööst ja selle organiseerimisest 1747
5. Mõisad ja külad Urvaste kihelkonnas, kus peeti vennastekoguduse palvetunde
5.1. Sissejuhatus
5.2. Paigad, kus toimus vennastekoguduse tegevus
5.3. Vennastekoguduse tegevusest Quandti kodus, kogudusemajas (palvemajas) ja kirikus
6. Vennastekoguduse liikumine Urvaste naaberkihelkondades
7. Vennastekoguduse liikumisest Kambjas
7.1. Sissejuhatus
7.2. Urvaste ja Kambja koostööst peamiselt Quandti päeviku järgi
7.3. Õpetaja praost Sutori eluloost
8. Juurdluskomisjon Kambjas
8.1. Korrakohtunik von Stackelbergi ja mõisavalitseja Baumgarteni ülekuulamine
8.2. Köster Carl Ignatiuse ülekuulamine
8.3. Kambja talupoegade ülekuulamine
8.4. Kambja töötegijate vendade ülekuulamine
8.5. Herrnhutlase Morgneri ülekuulamine
8.6. Praost Sutori ülekuulamine
8.7. Praost Sutori aumehelik tunnistus Komisjonile, mispärast talle meeldib määri vendade kogudus
9. Lõpujätk Komisjoni tööle Kambjas
9.1. Leitnant von Brackeli kaebus praost Sutori peale
10. Quandti ja Sutori suplement ehk lisa Komisjoni protokollile Urvastes ja Kambjas
10.1. Liivimaa eesti keeleala vennastekoguduse tegevust uuriva Komisjoni direktori von Wolffi aruanne Kindralkubermangule Riias
10.2. Kolme juhtiva herrnhutlase, Krügelsteini, Bieferi ja Weissi suhtumisest Komisjoni töösse
11. Mõnede Herrnhuti vendade hinnangud eesti vennastekoguduse tööle
11.1. Herrnhutlase Matthias Friedrich Hasse nägemus eesti rahvast
12. Järelsõna
Lisa 1. Need, kes pandi Urvaste vennastekoguduse töösse teatud ameteisse
Lisa 2. Need, kes kogudusest ajutiselt või päriselt karistuseks välja arvati
Lisa 3. Õpetaja Johann Christian Quandti jutlus 1. jõulupühal 1733
Lisa 4. Vend Mats Keerdi jutlus laulutunnis
Lisa 5. Urvaste “Welliste” kiri Herrnhutti (1746)
Lisa 6. Catherina Elisabeth Quandti (sündinud Hill) autobiograafia
Resümee
Kasutatud lühendid
Allikad ja kirjandus
Käsikirjas ilmunud teosed
Isikunimede register
Kohanimede register