Eesti NSV Rahvamajandussaavutuste Näitus, Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut, Eesti NSV Agrotööstuskoondise Info- ja Juurutusvalitsus
Hind 2.15
Lena Drameus-Åberg
Hind 6.00
Ludvig Raudsepp
Hind 6.00
Joe Swift
Hind 12.55
Ella Kukk
Hind 6.00
Pippa Greenwood
Hind 4.00