Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Loodusuurijate Selts, Teoreetilise Bioloogia Selts, Tartu Ülikool, teoreetilise bioloogia ring ; [toimetuskolleegium: J. Püttsepp (vastutav toimetaja)... jt.]
6.45
V. Kravtshenko
30.00
kokku seadnud August Nigol
20.00
Irène Némirovsky
13.00