Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee
Hind 8.00