Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi Tehniline Osakond
Hind 15.00
Karin Hallas, Krista Kodres, Mart Kalm
Hind 10.00
Ieva Ose ; LU Latvijas vestures instituts
Hind 45.00
Tallinna Polütehniline Instituut, arhitektuuri ja arhitektuuriliste konstruktsioonide kateeder ; koostanud H. Otloot
Hind 12.00
Reino Kavaja, Pentti Jormalainen, Esko Mentu
Hind 15.00