Eesti NSV Ehituse ja Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi Tehniline Osakond
Hind 15.00
Tallinna Polütehniline Instituut, arhitektuuri ja arhitektuuriliste konstruktsioonide kateeder ; koostanud H. Otloot
Reino Kavaja, Pentti Jormalainen, Esko Mentu
Hind 15.00
Sihtasutus Eesti Innovatsioonifond
Hind 10.00
Jukka Uusitalo, Jouko Ihanamäki, Raimo Rajala, Olavi Vallin
Hind 25.00
Hind 10.00