Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal
Hind 15.00
Kindral Johan Laidoneri Selts
Hind 15.00
koostanud Jüri Kivimäe ja Lea Kõiv.
Hind 38.55
Urmas Kuusik
Hind 15.55