Taimi Mäntylä
Hind 9.55
Leelo Kingisepp, Elle Sõrmus
Hind 5.00
Наталия Васильевна Пентре, Вайке Константиновна Яанисоо
Hind 10.00
Наталия Васильевна Пентре
Hind 10.00
Johannes Aavik
Hind 55.00
Ingrid Sotter, Leida Vahtra
Hind 6.55