August Voldemar Kõrv, Johannes Aavik
Hind 20.00
Georg Henrik von Wright
Hind 22.00
Eesti Ajakirjanikkude Ühing
Hind 25.00
Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker
Hind 26.00
Märt Hennoste
Hind 9.55
A. Kondratov
Hind 4.55
Nikolai Leontjevitš Brodski, Ivan Nikolaevitš Kubikov
Hind 6.00
Sajavaara Kari, Takala Sauli
Hind 35.00