Margus Ott
Hind 18.00
Hind 25.00
Asta Õim
Hind 12.00
Sirkka Hirsjärvi, Pirkko Remes, Paula Sajavaara
Hind 35.00
August Voldemar Kõrv, Johannes Aavik
Hind 20.00
Eesti Ajakirjanikkude Ühing
Hind 25.00
Epp Annus, Luule Epner, Ants Järv, Sirje Olesk, Ele Süvalep, Mart Velsker
Hind 26.00