Leo Võhandu, Enn Tamme, Lembit Luht
Eesti NSV Haridusministeerium
Hind 4.00
Peeter Müürsepp
Hind 5.00
Aleksandr Barsukov
Hind 8.00
Sergei Jossifovitš Novosjolov
Hind 12.00
Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
Hind 12.00
A. Laretei, J. Reimand ; koostaja Jaan Reimand ; Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika õpetamise metoodika kateeder
Hind 5.00