Andrei Petrovitš Kisseljov
7.00
Retk füüsikasse : [ülevaade füüsika ajaloost]
10.00
Nikolai A. Šapošnikov, Nikolai K. Valtsov
6.00
Paavo Kõrge ; Tartu Riiklik Ülikool, spordifüsioloogia kateeder
10.00
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
6.00
Robert Kinasošvili
7.00
J. Sarv
25.00