Eesti NSV Metsa- ja Puidutööstuse ministeerium
Hind 12.00
I. Rammo ; Tartu Riiklik Ülikool, eksperimentaalfüüsika kateeder
Hind 5.00
G. Vuks
Hind 12.00
A. Laretei, J. Reimand ; koostaja Jaan Reimand ; Tartu Riiklik Ülikool, matemaatika õpetamise metoodika kateeder
Hind 5.00
J. Lang, A. Mitt
Hind 8.00
Konstantin Muhhin
Hind 5.00
Tiit Kändler
Hind 10.00
Karl Ariva, Elmar Etverk, Aksel Telgmaa
Hind 6.00