Harri Jänes
Hind 3.00
N. V. Elštein
Hind 3.50
Eesti NSV Punase Risti Seltsi Keskkomitee
Hind 8.00
B. Pšenitšnikov
Hind 6.00
Galina Salnikova
Hind 8.00
Ivan Anatoljevitš Minkevitš
Hind 9.55
Hind 15.00
Aleksandr Ginetsinski, A. Lebedinski
Hind 10.00
Selma Teesalu, Enno Hansson
Hind 5.00