Harri Jänes
Hind 2.15
Jüri Saarma
Hind 2.15
Anatoli Petrovitš Mjasnikov
Hind 2.15
Ingeborg Veldre
Hind 2.15
Paavo Kõrge ; Tartu Riiklik Ülikool, spordifüsioloogia kateeder
Hind 10.00
T. Norkina
Hind 5.00
Villu Parvet
Hind 6.00
James L. D'Adamo
Hind 15.00
Karl Kaur
Hind 20.00