V. Masing ; Eesti NSV Vabariiklik Õpetajate Täiendusinstituut
Hind 8.00
Viivi Kuus
Hind 10.00
Christoph Lindenberg
Hind 9.55
Orison Swett Marden
Hind 12.00
Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut ; [koostanud R. Kalling]
Hind 10.00
Ivar Leimus
Hind 12.00
Helve Unger
Hind 8.00