NSV Liidu Ministrite Nõukogu juures asuv Üleliiduline Kehakultuuri- ja Spordikomitee
Hind 8.00
Rein Pajur
Hind 29.55
Vello Kade, Ville Sonn
Hind 30.00
Rein Pajur
Hind 35.00