Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut, NLKP Keskkomitee Marksismi-Leninismi Instituudi Filiaal
15.00
Erkki Toivanen
12.00
Viktor Niitsoo
15.00
Toomas Kümmel
15.00
A. Süvalep
125.00
toimetanud Ed. Roos
35.00
Herausgegeben vom Philisterverein der Livonia ; [Vorwort von Wilhelm Lenz]
180.00
Alistair McAlpine
10.00