Raoul Üksvärav
Hind 6.00
August Tõllassepp
Hind 5.00
Harald Tillemann
Hind 6.00
Jüri Selirand, Evald Tõnissson
Hind 8.00
Harry Õiglane
Hind 8.00