Vassili Gruzinov, Vladimir Mihhailovitš Klennikov
6.00
Sergei Mihhailovitš Barussenko
9.00
Eduard Alt, Eduard Jakoobi
10.00
Grogori Nepotšatõhh
5.00
Eesti NSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituut
12.00
Heino Pedusaar
8.00
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
6.00