Eesti NSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituut
12.00
Heino Pedusaar
8.00
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
6.00
Vladimir Starostin
6.00
Harri Veide
7.00
Robert Kinasošvili
7.00
Aleksandr Baturin
12.00
Boriss Smirnov, Abram Zelitšenko
8.00
Ants Kukrus
12.00