Eduard Alt, Eduard Jakoobi
Hind 10.00
Grogori Nepotšatõhh
Hind 5.00
Eesti NSV Tööstuse Teadusliku Uurimise Keskinstituut
Heino Pedusaar
Hind 8.00
Edgar Kogermann, Nikolai Paluver, Valentin Tapper
Hind 6.00
Vladimir Starostin
Hind 6.00
Harri Veide
Hind 7.00
Robert Kinasošvili
Hind 7.00
Aleksandr Baturin
Hind 12.00