Turberaied ja järelkasvu säilitamine lageraielankidel
6.00€

Turberaied ja järelkasvu säilitamine lageraielankidel

Tallinn : [Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium], 1965
, in good condition

Metsandus | Metsandus, jahindus

36 lk. : ill. ; 22 cm ; Eesti NSV Ministrite Nõukogu Metsamajanduse ja Looduskaitse Peavalitsus, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, Teaduslik-Tehnilise Informatsiooni Büroo

Sisukord:
Sissejuhatus
Ülevaade 1964. a turberaietest
Kokkuvõtteid ja soovitusi turberaiete kohta
Turberaiete planeerimisest ja perspektiivsetest turberaiete mahtudest
Turberaiete liikidest, raiejärkudest ja väljaraie tugevusest
Turberaietest järelkasvuta puistutes
Turberaietest erinevate kasvukohatüüpide puistutes
Järelkasvust turberaiealadel
Turberaielankide ülestöötamise tehnoloogiast
Järelkasvu säilitamisest lageraietel
Lisad
Kirjandus