Hagiavaldus kohtusse : käsiraamat
18.00€

Hagiavaldus kohtusse : käsiraamat

Tallinn : Estada Kirjastus, 1999
Kõvas köites, heas korras

Õigusteadus, kriminalistika, politsei

519 lk. ; 21 cm + 1 diskett (puudub)

Sisu:
Õigusemõistmine tsiviilasjades
Pankrotiasja algatamine
Selgitused hagiavalduse koostamise kohta
Nõude loovutamine
Hagiavalduste näidised
Vastus hagile
Vastuhagi
Seadusandlus
Riigilõivuseadus
Tsiviilkohtumenetluse seadustik
Tsiviilseadustiku üldosa seadus
Tsiviilkoodeks