Tuleviku energiaallikad

The picture is illustrative!

10.00€

Tuleviku energiaallikad

Tallinn : Eesti Riiklik Kirjastus, 1956
Softback, in satisfying condition

Ehitus, arhitektuur, disain | Taastuvenergia

154 lk. : ill., kaart. ; 20 cm. ; kujundanud Rudolf Pangsepp

Energia ja selle kasutamine
- Mis on energia?
- Energialiigid ja nende muundumised
- Mõni sõna mõõtühikutest
- Maa energiabilanss
Kütuste energia tänapäeval ja tulevikus
- Kütused ja nende varud
- Soojuselektrijaamad ja nende areng
- Kütuste energotehnoloogiline kasutamine
- Kütuste allmaagaasistamine
- Teisi teid gaasi tootmise laiendamiseks
- Soojusmootorid tänapäeval
- Uus soojusmootor - gaasiturbiin
- Soojuse ja kütuste energia otsene muundamine elektrienergiaks
Hüdroenergia ja selle tulevik
- Hüdrojõujaamad tänapäeval
- Hüdroenergia tähtsus ja varud
- Mered energiaallikana
- Tõusu-mõõna energia kasutamine
- Merelainete energia
Tuul energiaallikana
Vähekasutatavad energiaallikad looduses
- Päikesekiirgus
- Merede soojus
- Maapõue soojus
- Välk ja atmosfäärielekter
Aatomienergia ja selle tulevik
- Mis on aatomienergia?
- Ahelreaktsioonid
- Tuumareaktorid
- Aatomielektrijaam tuumareaktoritega
- Aatomimootor sõidukeil
- Tuumaenergia otsene muundamine elektrienergiaks
- Tuumakütused ja nende tootmine
- Aatomienergia varud ja kasutamisväljavaated