Põhja-Tartumaa kohanimed. 2.
10.00€

Põhja-Tartumaa kohanimed. 2.

Tallinn : Valgus, 1977
Kõvas köites, heas korras

Eesti kodulugu | Folkloor | Folkloor, etnoloogia | Kirjandusteadus, lingvistika, eesti keel...

328 lk. : kaart. ; 22 cm; toimetanud M. Norvik ; Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut

Töö on jätkuks 1969. a. ilmunud samanimelisele teosele. Seal avaldatud etümoloogiad on lähtekohaks siinsele analüüsile.
Antakse ülevaade kohanimede häälikulisest küljest, kohanimede struktuurist, nimeandmise printsiipidest, eri nimekihtidest ja rühmadest, kohanimede levikust, toponüümika ja asustusajaloost.